Vásárlástól való elállás


45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék 
kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az 
elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára 
elküldeni. A termék visszaküldés költsége a Forgalmazó felé, a 
Partnert terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy Forgalmazóink többsége külföldi telephellyel rendelkezik!

Fontos! Az elállási jog a Forgalmazóval szemben illeti meg az Ügyfelet/Fogyasztót, azaz akitől a terméket vásárolta.

Amennyiben az eladó az Aminda Boutique Partnere, a Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja az Aminda Boutique-kal szemben.

 

Elállás és pénzvisszafizetés menete:

* Az elállás, reklamáció bejelentése e-mailben

* A termékről és a csomagoláson látható címzésről fotó készítése és elküldése e-mail címünkre (aminda.fashion@gmail.com)

* A termék visszaküldése

* Érvényes, nyomonkövethető csomagszám elküldése e-mail címünkre.

 

A termék árát a csomagszám megadása után 14 napon belül visszautaljuk az elállási nyilatkozaton szereplő számlaszámra. Amennyiben Pa Forgalmazó azt jelzi nekünk, hogy a termék hibásan, használtan érkezett vissza a címére, a terméken okozott kár megtérítése a vásárlót terheli.

Visszaküldési cím:  A csomagoláson szereplő címre kérjük visszaküldeni a terméket!

Italy Moda ruhák visszaküldési címe egységesen:

Fashion EOOD

Bulgária, Szofia,

Rezbarska út 11.

Partnereink kizárólag CSOMAGként feladott termékeket tudnak fogadni visszaküldéskor, levelet nem.

 

 

FIGYELEM!

Általában minden termék más-más Forgalmazótól érkezik, így  visszaküldés esetén kérjük figyeljen a pontos címzésre! Telephelyünkre visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. (9970 Szentgotthárd)

Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles 
visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is.

A Vásárló elállási jogát jogosult a Forgalmazóval szemben gyakorolni, az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kötelezettségek a Vásárlót terhelik.

Továbbá a Szolgáltató csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner 
a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte a Forgalmazónak. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni.

Postán maradó, utánvétes, letétes csomagokat nem áll módunkban átvenni!
Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő károk megtérítését követelnie.

 

Vannak olyan termékek, amiket csak az eredeti, bontatlan csomagolásban lehet visszaküldeni, azaz ezekre felbontás után már nem lehet elállási jogot érvényesíteni:
- Higiéniai és egészségvédelmi termékek (pl.: fehérnemű, fogkefe, száj -és körömápolási termékek)

A Vásárló e jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 
naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási 
nyilatkozattal gyakorolhatja melyet részünkre továbbít, amelyben Szolgáltató
ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és 
segítséget nyújt.

A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállás közléstől számított 14 naptári napon belül vissza kell 
juttatnia a terméket, miután erre a Forgalmazótól megkaptuk a belegyezést.

Az erre vonatkozó e-mailt kérjük minden esetben megvárni szíveskedjen!

A Vásárló eltérő, nem a legkevésbé költséges 
fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a 
Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Vásárló a termék megrendelésével, 
valamint annak ellenértékének a Forgalmazó felé történő eljuttatásával 
kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 
elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is 
gyakorolhatja.

Szolgáltató haladéktalanul továbbítja az Elállási kérelmet a Forgalmazónak.

 

A Vásárlót nem élhet elállási jogával zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel (CD és DVD lemezek), számítógépes szoftver esetében].

Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé.

A Vásárló elállási jogát nyilatkozat-minta útján is gyakorolhatja.

 

Elállási nyilatkozat - minta

 

Tisztelt Aminda Fashion!

Alulírott ……………………………… (név) ………………………………………………… (cím) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

20…. év……hó……..napján a www.aminda.hu internetes weboldalon az alábbi termékeket vásároltam:

 

Termék megnevezése:                         Termék darabszám:                 Termék bruttó ára:

 

*

*

*

*

*

*

 

A vételár  ……………………………………. Ft (HUF) volt, melyet az alábbi bankszámlára kérek visszautalni:

 

……………………………………………………………………….. .

 

A korábban megvásárolt terméke(ke)t  20…..év ……….hó …….. napján szállították ki, azt 20…….év ……..hó ……….

napon az e-mailben megadott címre visszaküldtem.

…..………….. 20………év ……….. ho ………. nap

 

Tisztelettel: …………………………………..

 

A Kormány 45/2014. (II.26.) Korm. rendelete alapján a Vásárlónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Forgalmazóhoz.

A Forgalmazó a vételárat 14 napon belül utalja vissza a Vásárló bankszámlájára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó az elállási joga gyakorlása előtt a terméket csak annak jellege,

tulajdonságai es működése megállapításához szükséges mértékben használhatja. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenést elállási joga gyakorlását követően köteles megtéríteni az Eladónak