Vásárlástól való elállás


45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék 
kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az 
elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára 
elküldeni. A termék visszaküldés költsége a Forgalmazó felé, a 
Partnert terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy Forgalmazóink többsége külföldi telephellyel rendelkezik!

Fontos! Az elállási jog a Forgalmazóval szemben illeti meg az Ügyfelet/Fogyasztót, azaz akitől a terméket vásárolta.

Amennyiben az eladó az Aminda Boutique Partnere, a Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja az Aminda Boutique-kal szemben.

 

Elállás és pénzvisszafizetés menete:

* Az elállás, reklamáció bejelentése e-mailben

* A termékről és a csomagoláson látható címzésről fotó készítése és elküldése e-mail címünkre (aminda.fashion@gmail.com)

* A termék visszaküldése

* Érvényes, nyomonkövethető csomagszám elküldése e-mail címünkre.

 

A termék árát a csomagszám megadása után 14 napon belül visszautaljuk az elállási nyilatkozaton szereplő számlaszámra. Amennyiben a Forgalmazó azt jelzi nekünk, hogy a termék hibásan, használtan érkezett vissza a címére, a terméken okozott kár megtérítése a vásárlót terheli.

 

Visszaküldési cím:

Fashion EOOD

Bulgária, Szofia,

Rezbarska út 11.

Partnerünk kizárólag CSOMAGként feladott termékeket tud fogadni visszaküldéskor, levelet nem.

 

 

FIGYELEM!

Telephelyünkre visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. (9970 Szentgotthárd)

Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles 
visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is.

A Vásárló elállási jogát jogosult a Forgalmazóval szemben gyakorolni, az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kötelezettségek a Vásárlót terhelik.

Továbbá a Szolgáltató csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner 
a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte a Forgalmazónak. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni.

Postán maradó, utánvétes, letétes csomagokat nem áll módunkban átvenni!
Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő károk megtérítését követelnie.

 

Vannak olyan termékek, amiket csak az eredeti, bontatlan csomagolásban lehet visszaküldeni, azaz ezekre felbontás után már nem lehet elállási jogot érvényesíteni:
- Higiéniai és egészségvédelmi termékek (pl.: fehérnemű, fogkefe, száj -és körömápolási termékek)

A Vásárló e jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 
naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási 
nyilatkozattal gyakorolhatja melyet részünkre továbbít, amelyben Szolgáltató
ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és 
segítséget nyújt.

A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállás közléstől számított 14 naptári napon belül vissza kell 
juttatnia a terméket, miután erre a Forgalmazótól megkaptuk a belegyezést.

Az erre vonatkozó e-mailt kérjük minden esetben megvárni szíveskedjen!

A Vásárló eltérő, nem a legkevésbé költséges 
fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a 
Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Vásárló a termék megrendelésével, 
valamint annak ellenértékének a Forgalmazó felé történő eljuttatásával 
kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 
elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is 
gyakorolhatja.

Szolgáltató haladéktalanul továbbítja az Elállási kérelmet a Forgalmazónak.

 

A Vásárlót nem élhet elállási jogával zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, illetve képfelvétel (CD és DVD lemezek), számítógépes szoftver esetében].

Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé.

A Vásárló elállási jogát nyilatkozat-minta útján is gyakorolhatja.

 

Elállási nyilatkozat - minta

 

Tisztelt Aminda Fashion!

Alulírott ……………………………… (név) ………………………………………………… (cím) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

20…. év……hó……..napján a www.aminda.hu internetes weboldalon az alábbi termékeket vásároltam:

 

Termék megnevezése:                         Termék darabszám:                 Termék bruttó ára:

 

*

*

*

*

*

*

 

A vételár  ……………………………………. Ft (HUF) volt, melyet az alábbi bankszámlára kérek visszautalni:

 

……………………………………………………………………….. .

 

A korábban megvásárolt terméke(ke)t  20…..év ……….hó …….. napján szállították ki, azt 20…….év ……..hó ……….

napon az e-mailben megadott címre visszaküldtem.

…..………….. 20………év ……….. ho ………. nap

 

Tisztelettel: …………………………………..

 

A Kormány 45/2014. (II.26.) Korm. rendelete alapján a Vásárlónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Forgalmazóhoz.

A Forgalmazó a vételárat 14 napon belül utalja vissza a Vásárló bankszámlájára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó az elállási joga gyakorlása előtt a terméket csak annak jellege,

tulajdonságai es működése megállapításához szükséges mértékben használhatja. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenést elállási joga gyakorlását követően köteles megtéríteni az Eladónak

 

 

A szállítási folyamat külföldi csomag esetén sokszor bonyolultnak és hosszúnak tűnhet, illetve a termék visszaküldése esetén is fontos figyelni a címzésen látható csomagszám előtagjait. A csomagszámot a feladás után a profilba belépve a megjegyzés fülecskén megtalálod. 

 

TN:  nyomkövethető az Európa + csomag, Cx123456789(országkód) és az EMS is, ami TN-je Ex123456789(országkód). Ezeket a magyar posta is felismeri és az ajtóig követhetőek az esetek többségében.

https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

AS123456789CN csomagszám, ezt a magyar posta nem ismeri sajnos. Vonatos és a légi szállítás közti különbség kiemelése is fontos. RV.....CN, RE.....CN, UW.....CN. A kódok változatosak.

https://global.cainiao.com/

LT....... NL: Ezek a holland királyi posta elsőbbségi levelei. Mikor a Forgalmazó elküldi a csomagod, akkor ezek Hollandiába érkeznek, Holland címkét kapnak. Alatta található a Forgalmazó /Eladó valódi címe. Ezen csomagoknak nem Magyarország a végállomása, hanem Hollandia. Majd a holland posta juttatja Magyarországra és a magyar regisztráció után szinte ajtóig nyomon követhetőek.

https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

RO.......EE: A csomagod először Lengyelországba megy Meest központba, új címkét kap sajnos. Meest címke alatt találod a Forgalmazó eredeti címét.

https://global.cainiao.com/

LVS+hosszú számsor: Belgiumi posta csomagja

https://global.cainiao.com/