Vásárlástól való elállás


45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára elküldeni. A termék visszaküldés költsége a Forgalmazó felé, a Partnert terheli.

 

Visszaküldési cím:

Aminda Boutique

1105 Budapest

Ihász Köz 8., 8/50

Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles 
visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is.

A Vásárló elállási jogát jogosult a Forgalmazóval szemben gyakorolni, az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kötelezettségek a Vásárlót terhelik.

Továbbá a Szolgáltató csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner 
a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte a Forgalmazónak. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni.

Postán maradó, utánvétes, letétes csomagokat nem áll módunkban átvenni!
Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő károk megtérítését követelnie.

 

Vannak olyan termékek, amiket csak az eredeti, bontatlan csomagolásban lehet visszaküldeni, azaz ezekre felbontás után már nem lehet elállási jogot érvényesíteni:
- Higiéniai és egészségvédelmi termékek (pl.: fehérnemű, fogkefe, száj -és körömápolási termékek)

A Vásárló e jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 
naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási 
nyilatkozattal gyakorolhatja melyet részünkre továbbít, amelyben Szolgáltató
ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és 
segítséget nyújt.

A Vásárló eltérő, nem a legkevésbé költséges 
fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a 
Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Vásárló a termék megrendelésével, 
valamint annak ellenértékének a Forgalmazó felé történő eljuttatásával 
kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 
elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is 
gyakorolhatja.

A Vásárló elállási jogát nyilatkozat-minta útján is gyakorolhatja.

 

Elállási nyilatkozat - minta

Tisztelt Aminda Fashion!

Alulírott ……………………………… (név) ………………………………………………… (cím) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

20…. év……hó……..napján a www.aminda.hu internetes weboldalon az alábbi termékeket vásároltam:

Termék megnevezése:                         Termék darabszám:                 Termék bruttó ára:

 

A vételár  ……………………………………. Ft (HUF) volt, melyet az alábbi bankszámlára kérek visszautalni:

 

……………………………………………………………………….. .

 

A korábban megvásárolt terméke(ke)t  20…..év ……….hó …….. napján szállították ki, azt 20…….év ……..hó ……….

napon az e-mailben megadott címre visszaküldtem.

…..………….. 20………év ……….. ho ………. nap

 

Tisztelettel: …………………………………..